Nieuws

Corona nieuws

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. 

Afspraken op ons kantoor zijn alleen mogelijk na telefonisch afspraak. Wij kunnen u ook van dienst te zijn via mail en telefoon.

REIS-ANNULERINGSVERZEKERING

12 maart 2020: In verband met de coronacrisis zijn de dekkingen van verschillend reis-annulerings verzekeringen gewijzigd. Annuleringen in verband met Corona zijn niet meer automatisch verzekerd. Wij adviseren u bij dergelijke (nieuwe) boekingen daar informatie over op te vragen.

25 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

zie ook ons Privacy Statement

1 januari 2016: Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).