Verzekeringen

In onze huidige samenleving loopt u veel financiële risico’s. Velen van deze risico’s kunnen afgedekt worden door een verzekering. Alle verzekerbare risico’s ook daadwerkelijk verzekeren is niet altijd de beste oplossing. Sommige risico’s kunt u misschien ook zelf dragen.

Als uitgangspunt voor een goed verzekeringsadvies maken wij daarom graag een analyse voor u aan de hand van een inventarisatie van de risico’s die u loopt.

Uw voordeel is dat u inzicht krijgt in deze risico’s en dat een verzekeringspakket kan worden samengesteld dat aansluit bij u persoonlijke behoefte.

Mauritz Financieel Adviesbureau adviseert op een breed terrein. Maak een keuze uit de onderwerpen waarover u meer informatie wenst.

Levensverzekeringen
Verzorging
Oudedagsvoorziening
Transitie vergoeding
Schadeverzekeringen

Levensverzekeringen

Het is een hele klus om de beste route voor uw spaargeld uit te stippelen. Daarom nodigen wij u uit om met ons contact op te nemen om aan de hand van een (risico)inventarisatie een financieel plan op te stellen.

Verzorging

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? Wordt uw salaris wel volledig doorbetaald? Of krijgt u te maken met een niet acceptabele inkomensterugval. De bestaande sociale verzekeringen zijn in ieder geval niet voldoende om te kunnen garanderen dat u onbezorgd kunt blijven doorleven. Kan de hypotheek nog wel worden betaald?. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een WGA gat verzekering of een arbeidsongeschiktheidsdekking voor uw woonlasten kan een verstandig beslissing zijn.

Ook overlijden kan naast een emotioneel verlies voor grote financiële problemen zorgen. De Algemene Nabestaande Wet betaalt slechts indien het jongste kind de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Verder wordt rekening gehouden met de hoogte van het bestaande inkomen, waarmee de uitkering wordt gekort. De meest eenvoudige oplossing om het financiële verlies op te vangen na het overlijden van een partner is een risicoverzekering. Met een risicoverzekering ontvangt u direct na het overlijden van de verzekerde persoon een geldbedrag. Daarnaast is er de ANW gat verzekering en ook een verzekering die een periodieke rente uitkeert na het overlijden van de verzekerde.

Transitie vergoeding

Wat gebeurt er als u plotseling zonder werk komt. In Nederland kunt u dan alleen terugvallen op de Werkloosheidswet. De uitkeringen van de WW zijn beperkt in duur en hoogte. Bij gedwongen ontslag komt het steeds vaker voor dat de werkgever, de werknemer een Transitievergoeding geeft. De werknemer ontvangt dan een bedrag ineens in verband met derving van inkomsten en pensioenbreuk. Om goed uit de onderhandelingen te komen is goede rechtsbijstand dan ook onontbeerlijk.

Mauritz Financieel Adviesbureau adviseert over de fiscale mogelijkheden die er zijn rond de transitievergoeding.

golfoud

Oudedagsvoorziening

Als u in de toekomst wilt blijven genieten is een goede planning een must.

Wij beschikken over moderne software, waarmee wij in staat zijn voor u een financieel planningsrapport te verzorgen. In de eerste fase, uw huidige situatie, wordt zichtbaar gemaakt wat de tekorten zijn. In de adviessituatie dragen wij een aantal oplossingen aan

Schade

De hiervoor genoemde verzekeringen houden allen verband met het leven, overlijden of de gezondheid van een persoon. Er kunnen ook andere soorten schade ontstaan. Schades aan uw bezittingen zoals uw woonhuis, inboedel, auto etc. door bijvoorbeeld brand, wateroverlast, diefstal, aanrijding, aansprakelijkheid etc. Voor deze verzekeringsvormen is het voordelig alle bedrijfs of particuliere verzekeringen in een contract onder te brengen. De zogenaamde pakketpolis biedt veel voordelen zoals overzichtelijk – voordelig – voorkomt overlapping – termijnbetaling – eenmalige poliskosten –